FeiMo

Contemporary Calligraphy

International





2017
Year of the Rooster


SCHEDULE

events calendar




07 31.2017

Conference at Gabinetto Vieusseux

@ PDF www
07 22/23.2017

Workshop #calligrafiacineseamiata

@ PDF
05 28.2017

Bologna FeiMoSchool CSAEO

@ PDF www
05 24.2017

Firenze FeiMoSchool

@ PDF
05 20.2017

Danshan Workshop I 5 Archi Arcidosso

@ PDF
05 13.2017

Milano FeiMoSchool PIME

@ PDF www
05 10.2017

Firenze FeiMoSchool

@ PDF
05 07.2017

Bologna FeiMoSchool CSAEO

@ PDF www

 




previous months...

 

 

 

NEWS

get involved

 





July 31, 2017

China-Italy Calligraphy Conference & Meeting of Brushes

Sala Ferri Palazzo Strozzi, Firenze


Organized by:

Calligraphy Reported, FeiMo Contemporary Calligraphy, Gabinetto Vieusseux


read details




previous news..

Spotlight

Artists



Chinese artists:
Mao Yu, Zhao Sheying, Zhou Decong, Cai Xianliang, Li Guoguang, Zhu Guiming, Zou Jiaxi, Zeng Qingfu, Tan Xiuyi, Peng Houbin, Bai Jianping, Cai Zeqi, Tan Guoze, Deng Nanya, Hu Zuo, Liu Aiguo, Li Jinbao, Fan Fuzhen, Zhang Xiaoyan, Liu Xiaoling, Wei Ling, Li Jun, Li Jingshu, Ming Mei …

Italian artists:
Nicola Piccioli, Paola Billi and members of FeiMo Contemporary Calligraphy





EVENT

 


 

 



NEWSLETTER

Subscription






Artists

View